Kinezyterapia 

Pod pojęciem kinezyterapia kryje się leczenie ruchem. Podstawą kinezyterapii są różnego rodzaju ćwiczenia lecznicze, nazywane gimnastyką leczniczą. Celem gimnastyki jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności lub, jeśli nie możliwy jest powrót do pełnego zdrowia, chociaż częściowej sprawności fizycznej. Musimy pamiętać, że kinezyterapia ma korzystne działanie nie tylko na układ ruchu, czyli kości, mięśnie i stawy, ale jej zadaniem jest również korzystny i pozytywny wpływ na inne układy naszego organizmu. Zadaniem ćwiczeń jest zatem także jak największe przywrócenie sprawności m.in. układu krwionośnego, oddechowego, pokarmowego, nerwowego także moczowego.
Kinezyterapia polega na wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta i przywrócenie mu jak największej sprawności.

Kinezyterapię dzielimy na ogólną i miejscową. Jej równica polega na tym, że przy miejscowej zajmujemy się tylko bezpośrednim miejscem chorobowym, natomiast przy ogólnej zajmujemy się częścią ciała objętą chorobą ale także całym organizmem.

lkinezyterapia

 

W kinezyterapii miejscowej wyróżniamy:

  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia czynno-bierne
  • ćwiczenia izometryczne
  • ćwiczenia samowspomagane
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • ćwiczenia oddechowe

 

W kinezyterapii ogólnej wyróżniamy:

  • gimnastykę poranną
  • ćwiczenia ogólnokondycyjne (ogólnousprawniające)

 

Leczenie ruchem jest stosowane przede wszystkim w chorobach narządu układu ruchu m.in. rehabilitacja po złamaniach, skręceniach, naderwaniach. Ćwiczenia wykonuje się również przy chorobie zwyrodnieniowej stawów, u osób mających bóle reumatyczne, u chorych z niedowładami i porażeniami. Podopieczni z chorobami układu krążenia chorującymi na nadciśnienie tętnicze, u osób o ostrym zespole wieńcowym oraz po udarze.

Kinezyterapię stosujemy także u osób z chorobami przewlekłymi m.in. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Po chorobie nowotworowej też ważne są ćwiczenia by pacjent mógł wrócić do jak najlepszej możliwie do osiągnięcia kondycji.

 

trzy osoby ćwiczą

 

Dzięki zabiegom kinezyterapii pacjent ma możliwość zachowania pełnego ruchu w stawach lub też zwiększenia ich zakresu, jeśli wcześniej był on ograniczony. Ponadto, ćwiczenia bardzo dobrze wpływają na funkcje mięśni, bowiem zwiększają ich siłę i masę oraz korzystnie wpływają na elastyczność i sprężystość więzadeł oraz torebek stawowych.

Pamiętaj, kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, to bardzo ważna gałąź medycyny. Dzięki bowiem właściwie prowadzonym i dobranym ćwiczeniom kinezyterapii stan zdrowia pacjenta może ulec znacznej poprawie, dzięki czemu będzie on mógł zostać poddany dalszej rehabilitacji umożliwiającej mu powrót do codziennego, normalnego funkcjonowania. 

W naszym obiekcie prowadzimy gimnastykę grupową ogólnousprawniającą, oraz kinezyterapię prowadzoną indywidualnie dostosowaną do potrzeb danego podopiecznego.

Ruch to zdrowie, a zdrowie = Uśmiech i Zadowolenie

Zapraszamy do odwiedzenia naszego facebooka i zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w Wilii Seniora.

Facebook